Organisatie

Stichting PRJCT Amsterdam

Organisatie

Organisatie en dagelijks leiding:

Maarten Engeltjes, artistiek leider
Stef Koenis, business manager

Boekingen en info

Stef Koenis
stefkoenis@prjct.amsterdam
+31 6 18150702

Stichting Vrienden van Maarten Engeltjes & PRJCT Amsterdam

Valeriusstraat 48-2
1071 MK Amsterdam
vrienden@prjct.amsterdam

Kvk-nr. 71916709
IBAN NL81 TRIO 0379 296 225
RSIN 858902230

Stichting PRJCT Amsterdam

Valeriusstraat 48-2
1071 MK Amsterdam

KvK-nr. 67693911
IBAN NL57 ABNA 0529 520788
RSIN 857134437

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting PRJCT Amsterdam bestaat uit twee personen:

Martijn Punt, voorzitter
Maarten Koning, penningmeester

Documenten:

Statuten
ANBI verantwoording

Beleidsstukken:

Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019
Jaarverslag en jaarrekening 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2017

Subsidiënten en sponsoren

Stichting PRJCT Amsterdam is aangemerkt als culturele ANBI. Dit betekent dat je je gift met extra belastingvoordeel kunt aftrekken. Meer informatie over sponsoring vindt u hier